Göteborg-Örgryte RK

Grundades fredag 1 april 1949
Klubb 13111 - Distrikt 2360 - Charternummer

Historisk bakgrund 

Göteborg Örgryte Rotaryklubb bildades 1949 och dess förste president var professor Axel Romdahl.

Av jubileumsskriften, som gavs ut till klubbens 50-års jubileum framgår bland annat:

1949 var kung Gustav V 91 år och Rotary-rörelsen 44 år; Europa höll på att återuppbyggas med hjälp av Marshall-planen.
1812 års tryckfrihetsförordning ersätts av en ny; Sockerransoneringen upphävs mm

Vid 50-talets början var antalet medlemmar 50. I jubileumsskriften sammanfattar Gustaf Bondeson decenniet med följande ord:"Omdömet måste bli positivt. Klubben fann snabbt sin form och struktur inom den svenska och internationella Rotaryrörelsen. Föredragen vid dess möten speglade klart tidens problem och debatt. De utåtriktade aktiviteterna hade både stor bredd och stor tyngd."

60-talet skildras av Louis Campanello. Antalet medlemmar höll sig omkring 70. Decenniet präglas av samhällets expansion. Inom klubben ägnas mycket kraft åt projektet "Rotary International Student House" med Hilding Carlsson som primus motor. Huset invigdes 1968 och har senare övertagits av Stiftelsen Göteborgs Studenthem.
Lunchpriset höjdes från 9:25 till 10 kronor

Gösta Andrén erinrar sig 70-talet som det decennium då många kamrater gick in i minnenas och skuggornas rike, men också av de många unga som kom med i gemenskapen. Prägeln av exklusiv herrklubb försvann och i slutet av decenniet togs klar ställning för kvinnor i Rotary.

K-G Fridman beskriver 80 talet med orden:
"Starkt socialt engagemang (kampen mot droger), högklassiga kvällsprogram med klubbmedlemmarnas damer inbjudna, aktuella lunchprogram väl fördelade på Rotarys fyra huvudområden, bästa maten bland Göteborgsklubbarna och en klubb anda och gemenskap som inte låter sig så alldeles lätt beskriva."

Kjell Henningsson sammanfattar 90-talet och därmed vad klubben blivit efter 50 framgångsrika år. Antalet medlemmar varierar mellan 90 och 100 med 100 som tak. Den första kvinnan blev medlem 1990/91 och antalet kvinnor är nu 8.
Han konstaterar att för att en rotaryklubb skall fungera bra krävs ett lagarbete där styrelsen, kommittéledamöterna och övriga klubbmedlemmar ställer upp, engagerar sig och stöttar den ytterst ansvarige, som är presidenten. Ett sådant lagarbete finns i Örgryteklubben och må det så förbli.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 72
- Herrar 59
- Damer 13
Paul Harris Fellow 24
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Hotell Heden

Sten Sturegatan 1
41139 Göteborg
Sverige

goteborg-orgryte@rotary.se

Kontakter