Rotarys historia

fredag 12 januari 2024

Mona Ulvåknippa

Rotarys historia

Den 23 februari 1905 presenterade Paul Harris tillsammans med några goda vänner i Chicago sin idé att bilda det yrkesnätverk som blev Rotary. Tanken var redan från början att förena det professionella utbytet med ett socialt engagemang, vilket det fanns ett stort behov av i den redan då mångkulturella staden Chicago. Effekten av denna samverkan skulle kunna berika både medlemmarna och samhället.

Namnet Rotary kom av att ansvaret för verksamhetens möten skulle rotera mellan medlemmarna och därmed också mellan deras arbetsplatser. Rörelsen, som är politiskt och religiöst oberoende, växte snabbt.

Vi är numera drygt 1,4 miljoner medlemmar i runt 200 länder, organiserade i klubbar, distrikt och zoner.
Program och projekt är utformade både för att möta sociala och professionella behov som finns i våra egna närsamhällen och för att hjälpa människor över hela världen. I första hand är projekten lokala, där vi klubb-medlemmar gemensamt skapar förutsättningar genom att bidra med kunskap, tid och finansiering.

I takt med utvecklade kommunikationer och ett större globalt kulturutbyte har dessutom både intresse och möjligheter ökat för engagemang mellan klubbar och Rotarianer, i det internationella nätverk som Rotary numera är.

"Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves" Paul Harris, Rotary founder.

1905-1912 Chicago - De första fyra Rotarianerna