Är Rotary något för dig?

fredag 12 januari 2024

Mona Ulvåknippa

Nyfiken på Rotary? Varje Rotaryklubb är en ideell förening. Ingen begränsning finns för medlemskap i en klubb vad det gäller kön, ras, religion, politisk uppfattning etc. Vi har inte heller några hemligheter eller speciella ceremonier.

Medlemmar i en rotaryklubb är kvinnor och män som helst kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta, vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld! Att ha roligt och trevligt tillsammans tycker vi också är viktigt!  

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.

Välkommen som gäst eller föredragshållare. 

Läs mer om oss och ta kontakt >>

Nyfiken på Göteborg-Örgryte Rotaryklubb?