Boti i Ghana har uppnått självförsörjning!

fredag 12 januari 2024

Mona Ulvåknippa

Bygemenskapen Boti i Ghana, där vi bidragit med drygt 160 000 kronor, har nu uppnått målet självförsörjning. Mätningen av framstegen är lokalt förankrad liksom utvärderingen och deltagarna är både insamlare och användare av data, som löpande verifieras av Hungerprojektet.

Detta innebär att avgörande framsteg gjorts inom många områden samtidigt:

- vatten och sanitet,

- hälsa och näringslära,

- utbildning,

- miljö,

- mödravård,

- jordbruk och matsäkerhet, 

- mikrofinanser,

- kvinnors ledarskap,

Samtliga områden är också Rotarys fokusområden.

Lädda ner filen om hurepicenterstrategin fungerar i praktiken >>

1,2 miljoner människor i 9 länder i Afrika berörs av epicenterstrategin och i dagsläget har 78 bygemenskaper uppnått självförsörjning.

Vårt bidrag gick till Näring och Hälsa, Matsäkerhet och Upprustning av epicenterbyggnaden.  Vi har nyligen fått en slutrapport från vår partner, Stiftelsen The Hunger Project med tack för vår medverkan.

Läs mer om projektet steg för steg  >>

Barnen i Boti behöver inte gå hungriga längre.