Vad är Rotary?

måndag 20 juni 2022

Vad är Rotary?

Rotary är en internationell organisation med 1,4 miljoner människor. Vi brinner för att förbättra våra samhällen och ge människor bättre levnadsvillkor. Det finns Rotaryklubbar i så gott som alla världens länder. I Göteborg-Örgryte klubb är vi 75 medlemmar. Vi åstadkommer förändringar i staden där vi bor och vi samarbetar med andra klubbar om internationella projekt, som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar så som krig, hunger och polio. Genom att vara medlem i Rotary har du möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som du får personlig tillfredsställelse och livslånga vänskap på köpet.

Vad är Rotary

Därför skall du vara medlem i Rotary

I dag har vi blivit allt känsligare för saker som slukar tid men inte tillför mening. Att vara medlem i Rotary tillför mening. I Rotary har det aldrig handlat om att bli bäst i världen, utan att vara bäst för världen.

Rotarys etiska guide - Fyrfrågeprovet är ett bevis på detta.

Avsikten är att vi ska ställa oss dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:

– Är det sant?

– Är det rättvist mot alla som berörs?

– Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?

– Är det till fördel för alla berörda?

Jennifer Jones

Jennifer Jones – Rotary International President 2022 – 2023  

Tänk dig en värld som förtjänar att vi gör vårt bästa, där vi varje dag vaknar upp med vetskapen att vi kan göra skillnad.

Jennifer har också en dröm - Vi har alla drömmar, men om vi gör något av det vi drömmer om, är våra val. Men när en stor organisation som Rotary med 1,4 miljoner handlingskraftiga människor i mer än 46 000 klubbar runt om i världen drömmer om att till exempel utrota Polio eller att skapa fred i världen blir det medlemmarnas ansvar att inte bara drömma, men att ta action.

Imagine Rotary >>