Veckomöte - Öppet Hus, mentorprogram för mångfald

tisdag 22 november 2022 12:15-13:15, Hotell Heden, Sten Sturegatan 1, 41139 Göteborg, Sweden
Webbplats: http://www.hotellheden.se
Talare:

Föredrag: Sofia Bruce - Öppet Hus

Gästvärdar: Ramberg Leif och Rydqvist Nils-Åke

Veckobrevskrivare: Stellan Svensson

Öppet Hus tror på arbetets kraft att skapa ett starkare, varmare och mer välkomnande Göteborg.

Veckobrev här: länk

https://goteborg-orgryte.rotary2360.se/sv/content/bulletins/show/4438

En ideell förening för mångfald

SAMMANSTÄLLNING AV FÖREDRAGET

Sofia Bruce, ansvarig på Öppet Hus

Öppet Hus, mentorprogram för mångfald, Sofia Bruce och Astri Lidman

Syftet med Öppet Hus är att vara en dörröppnare för de med utländsk bakgrund som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Öppet Hus som startades 2009 av Peter Hjörne och Lars Wiklund är en ideell förening som är verksam i Göteborgsområdet. De sitter idag i styrelsen, bland annat ihop med dagens föredragshållare, Astri Lidman. Bakgrunden till bildandet var den höga arbetslösheten bland de med utländsk bakgrund, ca 25 %.

Man sitter i GP-huset vid Stampen och GP är en viktig sponsor alltsedan starten.

Konceptet i verksamheten är att matcha ihop adepter med mentorer. Man träffas en gång var 5:e vecka under 1 år och gör upp själva var man skall träffas.

Vi fick se en film där Peter Hjörne påtalade att det är ett samhällsansvar att företag och mentorer engagerar sig i denna viktiga fråga. Vidare fick vi se och höra några adepter vittna hur de fått hjälp att komma vidare med anställningar, efter att ibland tidigare sökt hundratals med jobb utan resultat.

Några belysande siffror:

22 000 arbetslösa i Göteborg.

Varav 14 000 utrikes födda.

7 av 10 anställningar tillsätts via kontakter.

1300 mentorer sedan starten 2009.

Ca 140 mentorpar under 2022.

70 % av adepterna har fått arbete eller studerar efter mentorprogrammet.

Ålder på adepterna är 17 år och uppåt, de flesta i intervallet 17–30 år.

Finansieringen sker genom medlemskap av företag och genom att söka medel från stiftelser och fonder. Medlemskap kan ske på olika nivåer, grundavgiften är 5 000 kr per år. Vill man bli ”Bästis” betalar man 15 000 kr och i denna kategori finns många namnkunniga företag. Högsta nivån är ”Superbästis” och här finns tre företag, Göteborgs-Posten, Nexer samt Stampen Media.

Många tidigare adepter har senare också blivit mentor till nya adepter, ett bra exempel på pay-back.

Viktigt är att adepten kan kommunicera på svenska, även om det givetvis inte måste vara perfekt, eller engelska.

Uppföljning i syfte att samarbetet skall vara av hög kvalitet sker och efter genomgånget mentorprogram får adepten ett diplom med några personliga omdömen från mentorn. Det är vanligt att mentorn ställer upp som referens i anställningssituationer.

Öppet Hus har två anställda på heltid och några på deltid.

Som mentor ställer man upp helt ideellt, intresserade kan kontakta Sofia Bruce, 0722–432418 sofia.bruce@gp.se

Vår medlem, Mona Ulvåknippa, har varit och kommer att vara mentor.


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat